Organisatie en contact  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Naam: Stichting Hardenberg-Beeldenstad                                                                              
Vestigingsadres: Hofweg 86, 7772 GJ, in Hardenberg                                     
Bankrekening: NL02 RABO 0310 2799 33
Ingeschreven bij de KvK nr: 66063671,  RSIN: 856380374
Culturele ANBI gecertificeerd
Website:
www.hardenberg-beeldenstad.nl
Mailadres: info@hardenberg-beeldenstad.nl


Gegevens bestuur Stichting Hardenberg-Beeldenstad:

Voorzitter: Annet Herbert                                                       Adviseurs:  mevr. A. Naber
Secretaris: Anton Guiljam                                                                         mevr. G.Krol
Penningmeester: ............                                                                          dhr. J. Kroesen
2e Voorzitter: Ton Scheerhoorn                                                                dhr. A. Schipper
2e Secretaris: Tineke Manni                                                                      dhr. J. Heuver
                                                                                                                dhr. F. Schepers
Werkgroep "nieuwe disciplines": 
-  Ruud Kerssies
-  Menno Jong                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                    
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris dhr. A. Guiljam  (a.k.guiljam@hetnet.nl)

Sociale media:
Volg ons op Twitter.

Voor deelname aan de manifestatie: zie het menu, "Deelname kunstenaars"

Voor deelname aan de workshops: zie het menu, "Deelname workshops"

Voor opgave als vrijwilliger: zie het menu, "Meehelpen als vrijwilliger"